منو
اندکس
 
 
ساختن زير مجموعه
 
بر خلاف سامانه قديمي ايران ردياب(پايه) در سامانه جديد  شما  ميتوانيد به صورت نامحدود زيرمجموعه بسازيد.
به اين معني که براي کاربران ديگر ميتوانيد حساب کاربري درست نموده تا آنها با نام کاربري و رمز عبور مخصوص خود وارد سامانه شوند ولي با دسترسي محدود.
به طور مثال مدير کل ميتواند براي زير مجموعه هاي خود نام کاربري مخصوصي بسازد که فقط به تعداد مشخصي از ردياب ها دسترسي و امکان رويت آن را داشته باشند.
زير مجموعه امکان تغيير هيچ گزينه اي را در سامانه ندارند و فقط قادر به مشاهده ردياب هاي مشخص شده ي براي آنها ميباشند.