منو
اندکس
 
 
اضافه کردن ردياب
 
در اين صفحه ميتوانيد ردياب هاي خود را مديريت کنيد و يا اضافه و حذف نماييد:
با کليک بروي آيکون  پنجره تنظيمات مربوط به اضافه کردن ردياب باز خواهد شد.ميتوانيد نامي دلخواه براي ردياب خود انتخاب کنيد،سپس شناسه دستگاه خود را درجدول مربوطه وارد کنيد.سپس گزينه ي ذخيره را بزنيد.ردياب شما به ليست ردياب هاي شما اضافه ميگردد.
 براي تغيير اسم و مشخصات ديگر در صفحه ردياب بروي آيکون ويرايش  کليک کنيد تا صفحه مربوط به تنظيمات ردياب باز شود.
 
مدل دستگاه خود را از ميان ليست انتخاب کنيد
مصرف سوخت را تنظيم کنيد
 
 
سنسور براي برخي از مدل ها