منو
اندکس
 
معرفي کلي منوها
 
هنگامي که وارد سامانه ميشويد بخش هاي مختلف سامانه به شرح زير است:
 منوي بالا که داراي تنظيمات کلي سامانه تحت وب است:
در وسط صفحه نقشه و ردياب ها را مشاهده مي کنيد:
 
 
 منوي سمت چپ که ردياب ها،هشدارها،محدوده هاي تردد و نمايش مسير طي شده را مشخص ميکند: