منو
اندکس
 
منوي بالا
 
منوي بالا شامل تنظيمات کلي و ابزارهايي است که در ادامه به توصيح آن پرداخته ميشود: