منو
اندکس
 
 
نمايش مسير طي شده
 
در اين قسمت قادر خواهيد بود تا مسير طي شده رو ملاحضه کنيد
فرض کنيد خودرو يا هر وسيله ي نقليه ي خود يا شرکت را در اختيار يکي از دوستان يا آشنايان و حتي کارمندان خود گذاشته ايد،با استفاده از قسمت مسير طي شده ميتوانيد به راحتي مشاهده کنيد که خودرو چه مسيرهايي را با چه سرعتي،کجا و در چه زماني حرکت کرده است.
ميتوانيد به صورت انيميشن کل مسير طي شده را در بازه ي زماني مشخص شبيه سازي کنيد.
امکان تقلب با استفاده از ردياب به 0% ميرسد
 
 
بايد بروي گزينه ي نمايش کليک نماييد،پس از بارگزاري اطلاعات ميتوانيد مسير طي شده را ملاحظه نماييد:
 
 
 
در قسمت سمت چپ اطلاعات مربوطه به مسير طي شده را مشاهده ميکنيد،اطلاعاتي مانند:طول مسير در بازه ي زماني انتخاب شده،حداکثر سرعت خودرو،ميانگين سرعت و حتي ميزان تقريبي مصرف سوخت.
ميتوانيد اطلاعات مربوط به هر مسير حرکتي را با نگه داشتن موس بروي آن زمان مشاهده کنيد:
نمايش رويداد ها
ذخيره ي مسير طي شده براي آرشيو در نرم افزار گوگل ارٍث