منو
اندکس
 
هشدارها
 
 در قسمت هشدار ها ميتوانيد تمامي هشدارهاي موجود را ببينيد آنها را ويرايش،حذف کنيد و يا يک اعلام هشدار جديد بسازيد.
 
براي اضافه کردن هشدار جديد بايد به روي علامت  کليک نماييد :
سپس منويي باز ميگردد که شامل نوع هشدار و شرايط اعلام هشدار در سامانه است:
  در حال حاضر سامانه داراي 5 نوع اعلان هشدار است: